Estonština pro začátečníky - program Evropského dne jazyků na Estonském velvyslanectví, 26 září 2012.

"Estonštinou, svou mateřštinou, mluví v Estonsku 922 000 lidí a 160 000 Estonců v jiných částech světa, zejména ve Švédsku, Finsku, Německu, USA, Kanadě a Rusku. Kromě toho mluví estonsky ještě asi dalších 168 000 lidí. S takovými počty se estonština ve světě nachází v první dvoustovce mezi několika tisíci jazyků. Ve skupině Uralských jazyků je estonština za maďarským a finským jazykem na třetím místě. K nejvyšší úrovni se estonština přiblížila v kategorii krásných jazyků. Někteří pamětníci tvrdí, že se kdysi na soutěží krásy umístila hned po Italštině na druhém místě větou: „Sõida tasa üle silla”.” (Zdroj: www.estonica.org)

Vám se skýtá jedinečná příležitost poznat krásu estonského jazyka nebo vylepšit již osvojené jazykové dovednosti. To vše na Estonském velvyslanectví v rámci programu Evropského dne jazyků.

V hravém, interaktivním, velmi poučném krátkém kurzu se naučíte pozdravit a představit se. Kromě toho Vám předvedeme ukázky z legendárních estonských filmů (Estonský film oslaví letos sté výročí), zahrajeme si slovní hry, přečteme výňatky z estonského lidového eposu "Kalevipoeg" a Vaše znalosti vyzkoušíme ve speciálním paměťovém kvízu.

Tento krátký kurz se uskuteční dne 26. září na Estonském velvyslanectví v Praze. Zájemci budou rozděleni do dvou 10-členných skupin. První kurz začíná v 10:00, další ve 12:00. Každý kurz potrvá 60 minut.

NB! Pokud máte o účast zájem, uvědomte nás prosím předem e-mailem nebo telefonicky na níže uvedené kontakty: velvyslanectví (420) 257 011 180, bjorn.piibur@mfa.ee

 

Nenechte si ujít příležitost vychutnat si jedinečnou krásu estonského jazyka!

Předejte tuto informaci Vašim přátelům a známým!

Obraz: Jaagup Roomet ("Estonian language", Estonský institut)

 

Eesti keel algajatele – Euroopa keeltepäeva eriprogramm Eesti saatkonnas, 26. septembril 2012

 

“Eesti keelt räägib emakeelena 922 000 inimest Eestis ja 160 000 mujal, peamiselt Rootsis, Soomes, Saksamaal, USA-s, Kanadas ja Venemaal. Lisaks kõneleb eesti keelt veel umbes 168 000 inimest. Sellise kõnelejate arvuga on eesti keel maailma tuhandete keelte hulgas esimese kahesaja seas, uurali keeltest ungari ja soome keele järel kolmas. Kõige kõrgemal asub eesti keel aga kauniduse edetabelis. Mõni vanem inimene teab rääkida, et eesti keel saavutas kunagi iludusvõistlusel itaalia keele järel teise koha lausega „Sõida tasa üle silla”.” (Allikas: www.estonica.org)

Teil avaneb erakordne võimalus eesti keele ilu kogeda ning samuti juba olemasolevaid keeleteadmisi lihvida! Seda kõike Eesti saatkonnas Euroopa keeltepäeva raames toimuva eriprogrammi vahendusel.

Mänguline, interaktiivne ja väga hariv lühike eesti keele kursus õpetab Teid eesti keeles tervitama ning ennast tutvustama. Lisaks näitame legendaarsete Eesti filmide katkendeid (Eesti film tähistab käesoleval aastal oma 100. juubelit), harjutame sõnamänge, loeme katkendeid Eesti rahvuseeposest “Kalevipoeg” ning paneme teadmised proovile spetsiaalses mälumängus.

Lühikursus saab teoks 26. septembril Eesti saatkonnas. Huvilised jagunevad kahte 10-liikmelisse gruppi, millest esimene alustab kursust kell 10.00 ning teine kell 12.00. Kumbki kursus vältab 60 minutit.

NB! Kui olete osavõtmisest huvitatud, palume eelnevalt oma osavõtust teada anda, kirjutades kursuse koordinaatori e-posti aadressil bjorn.piibur@mfa.ee või helistades saatkonna üldnumbril (420) 257 011 180.

Ärgem magagem maha võimalust nautida eesti keele kordumatut ilu!

Jagage seda infot kindlasti ka oma sõprade ja tuttavatega!