Život v zajetí stereotypů může být na jedné straně pohodlný, na druhé nesnesitelný. Polská firma PKN Orlen si u polského Institutu věcí veřejných objednala průzkum, který měl popsat vzájemné vztahy mezi Poláky, Čechy a Němci. Kromě obecných závěrů o kulturních rozdílech je velmi zajímavá část popisující vzájemné byznysové vztahy.

Vyplývá z nich, že Němci jsou prostě nedostižným vzorem, ale že už dávno přestaly existovat různé předsudky o spolupracovnících či nadřízených ze sousední země. Pohled Čechů a Poláků na Němce a německou ekonomiku může být inspirující i zajímavý při hodnocení výsledků německých parlamentních voleb, které se budou konat o nastávajícím víkendu.

Víc než jakákoli slova řeknou vybrané grafy z obsáhlé publikace, kterou autoři prezentovali (i v češtině) na Ekonomickém fóru v polské Krynici na počátku září.

Celou zprávu lze v originále nalézt zde.